Beveiliging en bewaking van objecten

Objectbeveiliging & Bewaking

Deze dienstverlening omvat meerdere toezichthoudende taken met een preventief karakter. Hierbij valt onder andere te denken aan:
• Toegangscontrole.
• Registratie en beheer van sleutels.
• Preventieve controlerondes.
• Brand, - en sluitrondes.
• Bediening technische apparatuur.
• Controle storingsgevoelige apparatuur.
• Alarmering en optreden bij calamiteiten.
• Parkeerbeheer.

De beveiligingsbeambten van Defcon 1 Security kunnen naast de primaire toezichthoudende taken ook andere taken uitvoeren die een specifieke toegevoegde waarde voor uw bedrijf hebben.

Voorbeelden hiervan zijn:
• Bediening telefooncentrale.
• Algemene receptie werkzaamheden.
• Administratieve werkzaamheden.

De beveiligingsmedewerkers van Defcon 1 Security fungeren tevens als het visitekaartje van uw organisatie en dragen daarom zorg voor een vriendelijke ontvangst van uw bezoekers. Ook is de beambte veelal het centrale communicatiepunt binnen het bedrijf en verhoogt hij/zij het gevoel van veiligheid bij uw medewerkers.

Kortom: een veelzijdige dienstverlening waarbij hoge eisen aan de uitvoering worden gesteld.

 

© 2016 Defcon 1 security | info@defcon1security.com | Kvk: 50876864 | Btw nummer: NL132259606B01 Geregistreerd bij Justitie onder nummer ND 4751